Beantwoording vragen met betrekking tot het formatieproces.