Kandidatenlijst

kandidaten

Onze kandidaten voor het waterschapsbestuur

 

 

Naam

Woonplaats

 

1.

H. Hoogenhout (Harmen) m

Baambrugge

 

2.

W. Hennipman (Wijnand) m

Westbroek

 

3.

W. Doorn (Wessel) m

Huizen

 

4.

R.J.C. Bource (Rob) m

Huizen

 

5.

A.M. Groenendaal-Zwanenburg (Adrie) v

Weesp

 

6.

H.W. Palm (Hendrik) m

Wilnis

 

7.

E.V. Benjamin (Elmer) m

Bussum

 

8.

J.A. van de Poel (Jacobus) m

Hilversum

 

9.

D.E. Griffioen-Marissen (Dorine) v

Loenen aan de Vecht

 

10.

C.F. Schouten (Kees) m

Mijdrecht

 

11.

A.C. Klein (Annacarina) v

Amsterdam

 

 

Wat mag u verwachten van onze kandidaten voor het waterschapsbestuur?

 • Zij hebben kennis van waterbeheer, ruime bestuurlijke ervaring en stellen zich dienstbaar en integer op.

 • Zij streven naar een duurzaam waterbeheer, zodat onze kinderen niet worden opgezadeld met problemen die we nu al kunnen voorzien.

 • Zij gaan als goede rentmeesters verantwoordelijk om met onze schepping.

 • Zij proberen bij de besluitvorming over watervraagstukken transparant te handelen en gaan daarbij zorgvuldig om met de afweging van maatschappelijke en individuele belangen.

 • Zij handelen volgens de gedragscode van de ChristenUnie die tot doel heeft om de integriteit te waarborgen.

   

   

   

Persoonlijk woord Wijnand Hennipman

Welke taken zijn er voor het waterschap?

Als bestuurder hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waterschappen hebben een aantal kerntaken, zoals:

Het beheren van dijken, water en watergangen.

Noodzakelijk voor iedereen, zowel voor agrariërs en burgers, maar ook ter bescherming van de natuur en het milieu.

Sterke dijken spreken bijna voor zich. Het beheer van watergangen wordt wat moeilijker als er rekening gehouden moet worden met de verschillende gebruikers.

Maar ook als we denken aan goed drinkwater voor de dieren en een gezonde leefomgeving voor vissen en planten.

Ook het zuiveren van afvalwater is een belangrijke taak van het waterschap.

In de eerste plaats voor de volksgezondheid. Maar ook voor het behoud van het milieu en de natuur. We moeten steeds blijven zoeken naar verbeteringen en vernieuwingen. Innovatie hebben we gestimuleerd en zullen we blijven stimuleren.

Een mooi resultaat van innovatie is de levering van energie uit rioolafvalwater.

 

Wijnand Hennipman